Strøm

Når du betaler strøm så kommer det ikke lengre noen og måler strømmen hos deg. Du som eier et hus eller som leier et sted hvor de har strøm vil raskt kunne se at det finnes et egent skap i hvert hjem. Dette skaper har noen brytere, sikringer, og litt annet. En av tingene i skapet er en måler som teller hvor mye strøm du bruker. Denne måleren leses av elektronisk og informasjonen sendes til selskapet som du betaler strømmen til. I tillegg til dette kan det være en kontroll en gang i året. Denne boksen som teller hvor mye strøm du bruker har et nummer på seg. Et målernummer fordi denne boksen blir kalt en måler fordi den måler ditt strømforbruk. 

Målepunkt-ID

Målernummeret ditt, som nevnt over, er et nummer som står på boksen som teller ditt strømforbruk. Dette skjer hele tiden. Dette målernummeret står også på din strømregning. I tillegg til et nummer som er kun for din måler så vil det også være et nummer som identifiserer hvor din måler står hen. Et nummer identifiserer din måler, mens et annet nummer identifiserer hvor din boks står rent geografisk. Dette kalles for målepunkt-ID. Dette nummeret kan da si noe om hvilken adresse huset ditt er for eksempel. Når du får strømregningen vil også målepunkt-ID stå på fakturaen. 

Periode

Når du skal betale din strømregning er det veldig praktisk å vite hva du betaler for. Du får oppgitt et forbruk i kWh, men du må også få oppgitt et tall som sier noe om hvilken måned du betaler for. Her får du med andre ord en oversikt over perioden i året som du betaler for. Perioden er over 30 dager, men trenger ikke starte og slutte den første i hver måned. 

Påslag

Det koster å kjøpe strøm og det koster å selge strøm. Når du kjøper strøm så er det selvfølgelig ikke billig. Kraftleverandørene kjøper strøm fra kraftprodusentene og legger på en liten fortjeneste til seg selv. Denne fortjenesten kalles et påslag. Du ser dette spesielt når det kommer til salg av strøm til spotpris. Da skal påslaget stå på fakturaen slik at du kan se påslaget uten å måtte lete etter det. Du ser da med andre ord hvor mye strøm du forbruker og hvor mye penger selskapets om selger deg strømmen tjener på deg som kunde. 

Les mer: https://forbruker.net/billig-strom/